Kurs elementarny dla nauczycieli

[ Powrót do aktualności ]

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia - to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w dniu 18 marca kurs elementarny z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Zajęcia odbywały się w 2 szkołach: w ZS w Otmuchowie i w ZSP w Trzeboszowicach. Uczestniczyło w nim 33 nauczycieli z placówek oświatowych Gminy Otmuchów oraz 31 z Gminy Paczków. Zajęcia prowadzone były w oparciu o profesjonalne materiały dydaktyczne przez Instruktorów Pierwszej Pomocy z Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK .

W czasie szkolenia nacisk kładziony był na zajęcia praktyczne, które odbywały się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Instruktorzy inscenizowali różne wypadki. Pozoracje miały na celu oswojenie kursantów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości. Chodziło o to, aby każdy uczestnik szkolenia miał które zdobył pozwolą mu na działanie w sytuacji kryzysowej.

Galeria: