Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Kędzierzynie-Koźlu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 27.04.2015 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu zostały rozegrane Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Zawody składały się z dwóch części: etapu rejonowego XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (dla szkół ponadgimnazjalnych)i II edycji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (dla szkół gimnazjalnych).

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali Wicestarosta Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pan Józef Gisman, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu pan Ryszard Skorek.

W zawodach zorganizowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu wzięło udział 9 drużyn ratowniczych reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego. Zawodnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczna jak i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W trakcie zawodów każda z drużyn musiała rozwiązać test oraz udzielać pierwszej pomocy ofiarom zainscenizowanych wypadków.

Sprawność i wiedzę teoretyczną oceniał zespół sędziów - instruktorów pierwszej pomocy z Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu przy współpracy słuchaczek Zawodowego Studium Medycznego w Kędzierzynie – Koźlu.
Głównym celem Mistrzostw Pierwszej Pomocy jest propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku młodzieży uczącej się jak również praktyczne sprawdzenie posiadanej wiedzy przez młodzież.

Eliminacje rejonowe w kategorii szkół gimnazjalnych wygrała drużyna reprezentująca Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Bierawie a trzecie drużyna z Publicznego Gimnazjum w Cisku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu, a trzecie drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu.

Drużyny ratownicze z Publicznego Gimnazjum nr 5 oraz z II Liceum Ogólnokształcącego z Kędzierzyna – Koźla będą reprezentować kędzierzyńsko-kozielski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w eliminacjach okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Opolu.

Drużyny biorące udział z zawodach zostały wyróżnione pucharami, dyplomami oraz nagrodami (sprzęt sportowy) ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu składa podziękowania sponsorom, opiekunom SK PCK, słuchaczkom Zawodowego Studium Medycznego w Kędzierzynie - Koźlu oraz 21 Samodzielnej Drużynie Harcerskiej "Zawiszacy" za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

Beata Stelmach
Oddział Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Kędzierzynie - Koźlu

Galeria: