Strefowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Nysie

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 27 kwietnia w obiektach Collegium  Medicum  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyły się XXIII Strefowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Honorowy patronat nad imprezą objął Powiat Nyski.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowane są dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Startują w nich pięcioosobowe zespoły, które w trakcie mistrzostw udzielają pierwszej pomocy na stacjach - specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw wypadkach i innych zdarzeniach.

Na stacjach przygotowywane są charakteryzacje przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów. W zawodach, młodzież oprócz rozwiązywania testu z wiedzy o pierwszej pomocy, praktycznie udzielała pomocy np. poszkodowanej z atakiem serca czy nieprzytomnemu, nieoddychającemu przechodniowi.

Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież w czasie roku szkolnego stale przygotowuje się do startu w mistrzostwach.
W XXIII edycji Mistrzostw  uczestniczyło 7 drużyn ratowniczych  reprezentujących szkolne koła PCK z Nysy, Otmuchowa i Paczkowa.
W rejonie nyskim  I miejsce zajęła drużyna ratownicza z Zespołu Szkół Ekonomicznych,
II miejsce –  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  w Nysie    
III  miejsce  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Carolinum

 W rejonie otmuchowskim I miejsce zajęła drużyna ratownicza z Zespołu Szkół w Paczkowie.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca Zespól Szkół w Otmuchowie. 

Sprawny przebieg mistrzostw zapewnił udział studentów z Koła Naukowego Ratowników Medycznych COR z PWSZ w Nysie. Pełnili oni funkcje sędziów oraz pozorantów w inscenizowanych scenkach wypadków.
Mistrzostwa wykazały dobre przygotowanie wszystkich drużyn i duże umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zwycięskie drużyny z obu rejonów będą prezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

Koordynator Delegatury PCK w Nysie

Sędzia Główny Mistrzostw

Marek Flakowski

Galeria: