X Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 10 czerwca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbyła się X Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.

Olimpiada skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.

Uczestnicy Okręgowej Olimpiady to laureaci etapów rejonowych, które odbywały się w całym województwie.
W etapie szkolnym udział wzięło:
- 695 uczniów z 35 szkół podstawowych
- 668 uczniów z 23 szkół gimnazjalnych
- 640 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych
W etapie rejonowym udział wzięło:
-  62 uczniów z 26 szkół podstawowych
-  45 uczniów z  22 szkół gimnazjalnych
- 29 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych
W etapie okręgowym udział wzięło:
- 5 osób z 5 szkół podstawowych
- 5 osób z 5 szkół gimnazjalnych
- 4 osób z 4 szkół ponadgimnazjalnych

Podczas Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu wszyscy uczestnicy musieli się zmierzyć z testem, który składał się z 50 pytań (20 pytań testowych oraz 30 pytań "prawda – fałsz"). Każdy uczestnik zgodnie z regulaminem oprócz testu musiał rozwinąć temat "XXI wiek – wyzwaniem dla Polskiego Czerwonego Krzyża" w wypowiedzi ustnej. 
Na podium uplasowali się:
kategoria szkół podstawowych
I miejsce          –         Adam Pasierski z Zespołu Szkół nr 1 w Brzegu
II miejsce       –          Kornelia Kurowska z Zespołu Szkół w Jarnołtowie
III miejsce      –          Amelia Andruszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
w Kędzierzynie - Koźlu

kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce         –          Małgorzata Kocierz z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nysie
II miejsce       –          Piotr Zięba z Zespołu Szkół nr w Brzegu
III miejsce      –          Marzena Markiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 4
w Kędzierzynie - Koźlu

kategoria szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce         –          Katarzyna Wątróbka z I Liceum Ogólnokształcącym
w Kędzierzynie – Koźlu
II miejsce       –          Klaudia Kotara z Zespołu Szkół w Paczkowie
III miejsce      –          Michał Wietrzyński z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

 

Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża