Rozliczenie zbiórek publicznych

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51, 45-018 Opole informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego znak DOA-VI.622.1.2014 z dnia 14 I 2014 roku w terminie od 15 I 2014 r. do dnia 31 XII 2014 r. na terenie Województwa Opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał:

- do zaplombowanych puszek kwestarskich – 95.775,89 zł
- w postaci darów rzeczowych (między innymi art. spożywcze, odzież) – 92.663,92 zł
Środki pieniężne i dary rzeczowe uzyskane ze zbiórek publicznych zostały przeznaczone na poszczególne cele:
- prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa – 13.806,28 zł – objęto 1.096 osób,
- upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenie pierwszej pomocy – 5.597,72 zł – objęto 795 osób,
- prowadzenie akcji kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych, promocja zdrowia i walka z nałogami – 6.717,98 zł – objęto 1.185 osób,
- pomoc społeczna, dożywianie potrzebujących – 156.269,75 zł – objęto 4.368 osób,
- prowadzenie różnych form pomocy i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą (akcja letnia, zimowiska, zielone szkoły itp.) – 1.490,84 zł – objęto 60 osób,
- upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i zasad Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – 420,00 zł – objęto 41 osób.

Koszty przeprowadzenia zbiórek publicznych w okresie od 15 I 2014 r. do 31 XII 2014 r. wyniosły 4.137,24 zł tj.:
- usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe – 1.210,56 zł
- zakup i konserwacja sprzętu do przeprowadzenia zbiórek – 738,94 zł
- inkaso wartości pieniężnych – 619,92 zł
- art. biurowo – papiernicze i materiały eksploatacyjne – 454,07 zł
- przejazdy, dojazdy – 393,00 zł
- poczęstunek/ art. spożywcze – 158,45 zł
- pozostałe: art. sportowe, reklamowe – 453,08 zł
- czynsz i media – 109,22 zł

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża składa serdeczne podziękowania zakładom pracy, sklepom, supermarketom, mieszkańcom Opolszczyzny, dyrekcjom szkół, uczniom i wolontariuszom za pomoc i zaangażowanie w organizację zbiórek publicznych.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża