XIII Okręgowy Turniej PCK ph. "Człowiek i Jego Środowisko"

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 09 czerwca 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbył się etap okręgowy XIII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" dla uczniów szkół podstawowych.
Celem tradycyjnego już turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.

Turniej składał się z trzech etapów: etap szkolny, rejonowy i okręgowy.
W etapie szkolnym udział wzięło 1.447 dzieci z 54 szkół.
W etapie rejonowym udział wzięło 129 dzieci z 48 szkół.
Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 24 uczestników z 19 szkół.
Uczestnicy podczas turnieju musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań, który składał się z 20 pytań testowych oraz 30 pytań typu "prawda – fałsz". Każdy z zawodników musiał rozwinąć temat "Pozytywny i negatywny wpływ współczesnej cywilizacji na zdrowie człowieka" lub "Sposoby na przestrzeganie zasad ekologii na co dzień".

Na podium znaleźli się:
I miejsce      –            Michał Łazarczyk z Zespołu Szkół nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu

II miejsce       –          Julian Wojnarowski z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łosiowie

III miejsce      –          Marysia Lipska z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skoroszycach
Gratulujemy zwycięzcom.

 

Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża