Podsumowanie etapu okręgowego Ogólnopolskiego Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie"

[ Powrót do aktualności ]

Etap okręgowy XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie" na Opolszczyźnie podsumowany.

W tej edycji na Opolszczyźnie brało udział: 30 – szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz 2 – uczelnie/szkoły wyższe. Współorganizatorem Turnieju było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu a patronat nad ta edycją objęli: Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola.
W czasie trwania Turnieju 1730 uczniów, słuchaczy i studentów oddało 1.367,46 litrów krwi.

Uroczystość odbyła się dn. 3 września b.r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Swoją obecnością zaszczyciły nas reprezentacje szkół i uczelni oraz goście: p. Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty – p. Halina Bilik, Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola - p. Małgorzata Więcek i Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – p. Iwona Rajca-Biernacka.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach i wskaźnikach wyróżniono pucharami i nagrodami rzeczowymi, wręczono również nagrody pocieszenia dla IV miejsc a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy.

Fundatorem nagród byli: patroni, współorganizator oraz firmy: NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, ATMOTERM S.A. w Opolu i PARK NAUKI i ROZRYWKI Krasiejów.

Na zakończenie uroczystości: ogłoszono kolejną XIII edycji Turnieju i zrobiono zdjęcie zbiorowe.
Dla wszystkich przygotowano poczęstunek.

WYNIKI:
Kategoria I – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne

Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejsceZespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie
II miejsceZespół Szkół w Otmuchowie
III miejsceStowarzyszeniowe Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie
IV miejsceZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce
V miejsceZespół Szkół w Paczkowie (Liceum Ogólnokształcące)
VI miejsceZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
VII miejsceI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia)
I miejsceZespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu (0,749 l)
II miejsceZespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie (0,569 l)
III miejsceZespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Technikum w Polanowicach (0,548)
IV miejsceCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (0,485 l)

Wskaźnik 3 - największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejsceCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (127,150 l)
II miejsceZespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu (122,850 l)
III miejsceZespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie (111,600 l)
IV miejsceZespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu (104,760 l)

Kategoria II – uczelnie / szkoły wyższe

Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejscePaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta)
I miejscePaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (0,057 l)

Wskaźnik 3 -największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejscePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (82,800 l)

Galeria: