Aby każdy miał radosne Święta

[ Powrót do aktualności ]

„Otwórz serce dla innych” - to hasło przedświątecznej akcji charytatywnej organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie. Młodzież czerwonokrzyska z Zespołu Szkół w Otmuchowie oraz z Publicznego Gimnazjum w Paczkowie przez dwa dni (piątek i sobota) przeprowadzała zbiórkę żywności oraz pieniędzy w marketach: Lewiatan, EKO i Delikatesy Centrum. Artykuły spożywcze do paczek świątecznych zbierano również w Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Trzeboszowicach. Kwestowali członkowie Szkolnych Kół PCK w Jarnołtowie, w Kałkowie, w Maciejowicach i w Mesznie. Akcję wsparły Zakłady Przemysłu Cukierniczego w Otmuchowie.
Dzięki wspólnym działaniom - pomoc w ramach akcji „Wielkanoc z PCK " w kwocie ok. 6,5 tyś. zł dotarła do 84 osób najbardziej jej potrzebujących. Młodzi działacze PCK z ZSP w Trzeboszowicach obdarzyli wielkanocnymi upominkami wychowanków Domu Dziecka w Paczkowie, natomiast członkowie Szkolnego Koła PCK przy Publicznym Gimnazjum odwiedzili z życzeniami i wiosennymi żonkilami podopiecznych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Paczkowie.
Działacze Stowarzyszenia, krwiodawcy, członkowie Szkolnych Kół PCK otrzymali słodkie upominki podarowane przez ZPC w Otmuchowie na kwotę 4.800 zł. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji akcji wolontariuszom, właścicielom, kierownikom i pracownikom placówek handlowych, ZPC oraz mieszkańcom Gmin Otmuchów i Paczków za życzliwość i wspieranie podejmowanych przez Polski Czerwony Krzyż działań.

Stanisława Kosmal
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Otmuchowie

Galeria: