Etap okręgowy XIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” podsumowany

[ Powrót do aktualności ]

XIII edycja Turnieju trwała od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. Współorganizatorem Turnieju było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
Patronat nad tą edycją objęli:
Paweł Grabowski - Poseł na Sejm RP,
Adrian Czubak - Wojewoda Opolski,
Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego,
Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola,
Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty.

Do Turnieju zgłosiło się:
40 (rekordowa liczba) - szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych,
2 - uczelnie/szkoły wyższe (z całego województwa).

Komisja okręgowa Turnieju pracowała w 4 osobowym składzie, pod kierownictwem Pani Prezes Elwiry Bury. W skład weszli długoletni zasłużeni honorowi krwiodawcy, prowadzący spotkania z młodzieżą - Ryszard Skorek - Przewodniczącego Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Opolu, Jerzy Cwynar - Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Opolu i Janusz Mogilnicki - Wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Opolu.
Komisja postanowiła w tym roku, aby wyróżnienia na podium rozszerzyć o miejsce „czwarte” i „piąte”.

Ogółem w tej edycji pozyskano: 1 467,237 l krwi, z czego:
szkoły ponagimnazjalne, policealne i pomaturalne - 1 344,087  l - prawie 1500 dawców,
uczelnie wyższe - 123,150 l - 170 dawców.
W porównaniu z edycją XII o 99,777 l więcej krwi.

Puchary i nagrody ufundowali: Poseł na Sejm RP Paweł Grabowski, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Opolski Kurator Oświaty, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, ATMOTERM S.A. w Opolu oraz Park Nauki i Rozrywki Krasiejów.

Uroczyste podsumowanie etapu okręgowego odbyło się w dn. 7 września 2016r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Gościliśmy: Michała Kardasza - Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pawła Grabowskiego, Violettę Porowską - Wicewojewoda Opolskiego, Andrzeja Bułę - Marszałka Województwa Opolskiego, Dariusza Sołka - Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Michała Sieka - Opolskiego Kuratora Oświaty, Mieczysława Wojtaszka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzego Naszkiewicza - Dyrektora Biura Wojewody Opolskiego, Irenę Barczyk - Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Iwonę Rajcę - Biernacką - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Maję Ciukaj - Kierownika Biura Zarządu i Odpowiedzialności Społecznej, Agnieszkę Pazdan - pracownika Zespołu HR
„ATMOTERM” S.A. i Jolantę Labus - Kierownik Działu Marketingu Park Nauki i Rozrywki Krasiejów.
Goście wręczali dyplomy, puchary i nagrody, zabierali głos, gratulując młodym krwiodawcom - bezimiennym bohaterom. Część oficjalną zakończyło zdjęcie grupowe, po których czekał na wszystkich serwis z kawami i herbatami smakowymi.

WYNIKI:
Kategoria I - szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa (7 szkół + 1 uczelnia)
I miejsce - Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie,
II miejsce - Zespół Szkół w Otmuchowie,
III miejsce - Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce,
IV miejsce -Stowarzyszeniowe Liceum Ogólnokształcące i Stowarzyszeniowe Technikum w Paczkowie,
V miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu,
VI miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku,
VII miejsce - Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Technikum w Polanowicach.

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia)
I miejsce - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu (0,908 l)
II miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu (0,586 l),
III miejsce - Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu (0,417 l),
IV miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu (0,383 l),
V miejsce - Zespół szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (0,342 l).

Wskaźnik 3 - największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejsce - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu (136,250 l - ubiegłoroczny zwycięzca miał 127,150 l),
II miejsce - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (118,250 l),
III miejsce - Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu (94,900 l),
IV miejsce - Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie (74,870 l),
V miejsce - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (71,200 l).

Kategoria II - uczelnie / szkoły wyższe

Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejsce - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta
I miejsce - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (0,051 l)

Wskaźnik 3 - ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów / największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (75,450 l)

Szczegółowe wyniki Turnieju w załączeniu.

Dziękujemy wszystkim uczniom i studentom z biorących udział szkół i uczelni za ich bezcenny dar a dyrektorom i koordynatorom szkolnym, patronom i sponsorom za wsparcie udzielone w tej edycji Turnieju.

Danuta Pilipczuk
Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Galeria: