„I ja mogę uratować komuś życie”

[ Powrót do aktualności ]

Polski Czerwony Krzyż zakończył program „I ja mogę uratować komuś życie”, finansowany w ramach zadania publicznego ze środków Miasta Opole. Program miał za zadanie przybliżyć dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Miasta Opole. Podczas realizacji programu zorganizowano szkolenie, w których udział wzięło 656 uczniów z 5 szkół. W zajęciach 1-godzinnych udział brały klasy I-III, a w zajęciach 2-godzinnych klasy IV-VI. Podczas szkoleń dzieci zostały wzbogacone w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przełamując lęk przed podjęciem działań pierwszopomocowych. Dodatkowo uświadomiono uczniom fakt, że udzielanie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia może zdecydować o zdrowiu bądź życiu drugiego człowieka. Pogadanki, szkolenia były prowadzone przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK oraz członków Grupy Ratownictwa PCK w Opolu w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z wykorzystaniem apteczki i profesjonalnego sprzętu tj. manekiny do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli.

Galeria: