"I ty możesz pomóc" - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów brzeskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

[ Powrót do aktualności ]

W ramach realizacji zadania publicznego młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Brzeg brała udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Podczas realizacji programu zorganizowano 26 szkoleń, w których udział wzięło 498 uczniów. Przeszkolono 161 dzieci ze szkół podstawowych (szkolenia 2-godzinne) oraz 337 uczniów ze szkół gimnazjalnych (kursy elementarne).
Podczas prowadzonych szkoleń uczestnicy programu zdobyli wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy, przełamali lęk przed podjęciem działań pierwszopomocowych, poznali etapy i zasady prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia. Uczestnicy programu uświadomieni zostali, jak wielkie znaczenie ma posiadanie odpowiedniej wiedzy w sytuacji nagłego wypadku, gdyż wpływa ona na możliwości uratowania kogoś życia lub zdrowia.
Szkolenia prowadzili Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK. W trakcie programu wykorzystany został profesjonalny sprzęt szkoleniowy tj. manekiny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz apteczki, wyposażone w materiały opatrunkowe.