Kampania Walki z Głodem Polskiego Czerwonego Krzyża

[ Powrót do aktualności ]

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość. Oprócz dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach.
Nasze oddziały rejonowe prowadzą Kampanię Walki z Głodem, w ramach której wspierają dzieci i młodzież z rodzin najuboższych. Prowadzimy program Godne Dzieciństwo, stwarzając dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwalamy na uniknięcie pokoleniowej biedy.
Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy jaką możemy udzielić.

W 2015 roku Polski Czerwony Krzyż na Opolszczyźnie udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży, środków czystości, dożywiania dzieci w szkołach, zakupu leków, żywności na kwotę 294.198,98 zł.
Wszystkie te działania możliwe są właśnie dzięki wsparciu naszych darczyńców i sponsorów, za co serdecznie dziękujemy.

Danuta Pilipczuk
Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

Galeria: