Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK na Opolszczyźnie

[ Powrót do aktualności ]

Wojewódzka Akademia odbyła się 26 listopada w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem pod patronatem Burmistrza Zawadzkiego.
Poza licznym gronem krwiodawców, działaczy i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia, młodzieży czerwonokrzyskiej, dyrektorów placówek, zakładów wspierających działalność PCK naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.: Wicemarszałek Województwa Opolskiego p. Roman Kolek, Opolski Wicekurator Oświaty p. Artur Zapała, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa p. Iwona Rajca – Biernacka oraz Burmistrz Zawadzkiego p. Mariusz Stachowski.

Podczas akademii podziękowano i wyróżniono najaktywniejszych działaczy: „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża, „Kryształowym Sercem”, a całe grono długoletnich dawców krwi odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

W czasie akademii od gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów w kierunku naszej działalności . Akademię upiększyły występy artystyczne. Po oficjalnej części na wszystkich czekał poczęstunek.

W dniu 28 listopada podobna akademia odbyła się w Brzegu, 29 listopada w Otmuchowie, a 3 grudnia w Kędzierzynie – Koźlu. We wszystkich akademiach uczestniczyli władze samorządowe, sponsorzy, sympatycy, działacze, wolontariusze i członkowie PCK.

Danuta Pilipczuk
Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego czerwonego Krzyża

Galeria: