Opolszczyzna przystąpiła do programu „Żółty Talerz”

[ Powrót do aktualności ]

Dominika i Sebastian Kulczyk przeznaczyli 4 miliony złotych na program żywienia dzieci, realizowany wspólnie
z pięcioma renomowanymi polskimi organizacjami pomocowymi.


Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to główne zadania Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy różne akcje, kampanie i programy edukacyjne, których celem jest właśnie promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zajmowanie się problemem właściwego odżywiania.

Głównym celem projektu „Żółty Talerz” jest poprawa sytuacji żywieniowej dzieci i młodzieży oraz aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach. Zaangażowani rodzice mogą doprowadzić do poprawy systemu żywienia w placówce poprzez wpływ na kierownictwo szkoły i apelowanie do władz oświatowych i samorządowych.

„Żółty Talerz” to sojusz Kulczyk Foundation z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritas Polska, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Bankiem Żywności i SOS Wioskami Dziecięcymi. Organizacje zaproszone do realizacji programu są w nim partnerami.
Program jest celową inwestycją społeczną, która ma przynieść konkretny społeczny zysk.
Programem zarządza Kulczyk Foundation.

Partnerzy przedsięwzięcia zawiązali sojusz, by skupić się na wsparciu żywienia dzieci na poziome konkretnej stołówki, świetlicy czy rodzinnego domu.

„Żółty Talerz” to program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci w Polsce poprzez działanie, tam gdzie konkretne dziecko siada do posiłku.
Program „Żółty Talerz” ma przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych. To łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci ma zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.
Polski Czerwony Krzyż obejmie wsparciem 1250 dzieci dla których zostanie przygotowanych 250 000 posiłków z czego na Opolszczyźnie w programie weźmie udział 208 dzieci, które skorzystają z ponad 38 000 posiłków.

Danuta Pilipczuk
Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża