Podsumowanie akcji „Gorączka Złota” w Kędzierzynie Koźlu.

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 28.09.2016 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Gorączka Złota” pod honorowym patronatem Pani Sabiny Nowosielskiej Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.
W konkursie uczestniczyło 47 podmiotów ( przedszkola, szkoły, Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zakłady pracy, osoby fizyczne). Zebrano łącznie kwotę 12.534,59 zł. Z zebranych środków finansowych zostały zorganizowane dwie wycieczki: do kopalni „ Guido” w Zabrzu oraz statkiem po Odrze, w których wzięło udział 104 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.
Zwycięzcy w konkursie w każdej kategorii otrzymali dyplomy i puchary ufundowane przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Największym zbieraczem złotych monet okazało się Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie Koźlu.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Włodzimierz Kominek
Prezes Oddziału Rejonowego PCK
W Kędzierzynie Koźlu

Galeria: