Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Brzegu

[ Powrót do aktualności ]

Dnia 22.04.2016r. w Parku nad Odrą w Brzegu oraz w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, w których uczestniczyło 5 drużyn z brzeskich szkół ponadgimnazjalnych: LO I , LO II, ZSB, ZSZ nr 1, ZSE i z 3 gimnazjalnych: PG 2, PG 3 i PG 4.
Celem Mistrzostw było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.
Pragnieniem organizatorów było również, aby Mistrzostwa stały się miejscem:
- praktycznego sprawdzenia i ujednolicenia standardów pierwszej pomocy, nauczanych na kursach PCK i lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach,
- monitorowania czy stosowane programy nauczania pierwszej pomocy są skuteczne,
-uzupełnienia formalnych kontaktów pomiędzy różnymi strukturami i jednostkami PCK.

Uczestnicy mieli do przejścia 4 bardzo realistycznie upozorowane stacje: „Złe wieści”, „Eksperymenty”, „Gimnastyka”, „Fajerwerki” oraz teoretyczna Test składający się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o Ruchu.
Każda z drużyn musiała odpowiednio rozpoznać obrażenia m.in.: uraz kręgosłupa, rany twarzy, oparzenia, atak astmy, otarcia, rozpoznać osobę nieprzytomną, bez zachowanych funkcji życiowych – i prawidłowo udzielić pomocy poszkodowanym. Ponadto oceniana była bezpieczeństwo ratowników, koordynacja pracy w zespole, umiejętność wezwania pogotowia.

Sędzią głównym Mistrzostw był Roman Zięba – instruktor pierwszej pomocy PCK. Wśród składu sędziowskiego znaleźli się: ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego FALCK i Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Lipki: Szymon Oparowski, Joanna Oparowska, Bartłomiej Sosnowski; z OSP Łosiów: Tomasz Zdebik i Grzegorz Szewczyk, pielęgniarki: Grażyna Krawców, Joanna Jacheć, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Monika Oleszczuk, Krzysztof Watras, Janina Podobińska z Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, Renata Myślińska z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu, Elżbieta Bujak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzegu oraz Anna Łuciuk i Krzysztof Jachniewcz z brzeskiego PCK.
W organizacji Mistrzostw od lat pomagają uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu, którzy byli doskonałymi pozorantami.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu w składzie: Dagmara Jakubowska, Emilia Gielczowska, Agata Frańczuk, Maria Wierny, Patrycja Pogorzelska, opiekun Anna Sobutka.
II miejsce – zajęła drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu w składzie: Emilia Staniek, Martyna Sinkowska, Natalia Kucharska, Kornel Izdebski, Paweł Górski – opiekun Zbigniew Wdowiuk.
III miejsce – zajęła drużyna z z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu w składzie: Sabina Wcisło, Anna Ziomek, Karolina Włodarczyk, Katarzyna Syrico, Damian Kulczycki – opiekun Paulina Czyżowicz.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu w składzie: Kacper Górski, Aleksandra Skowronek, Martyna Sopala, Bartłomiej Sobieraj, Sebastian Nawrocki – opiekun Barbara Pyrek.
II miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzeg w składzie: Agnieszka Onisk, Piotr Korycki, Piotr Zięba, Jakub Sroka, Aleksandra Łuczak – opiekun Wiesława Byczkowska.
III miejsce – zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu w składzie: Magdalena Szpetkowska, Daria Kaźmierczak, Szymon Sikoń, Bartosz Dąbkowski, Piotr Kuźmiński – opiekun Adam Tomków, Zofia Wiśniewska.

Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu – Walerian Twardzik, kierownik biura Oddziału PCK w Brzegu – Wioletta Wrębiak -Zięba, płk. Janusz Koronkiewicz z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu wręczyli trzem najlepszym drużynom w każdej kategorii puchary i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu, Gminę Brzeg i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu. Wszystkie drużyny i instytucje zaangażowane w zorganizowanie Mistrzostw otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania.
Organizatorzy zapewnili również poczęstunek – kanapki, batony, napoje.

Zwycięzcy a więc drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu będą reprezentowały Brzeg na zawodach okręgowych w Opolu, które odbędą się 28 maja b.r.

Zawody bardzo podobały się startującym drużynom. Organizatorzy dziękują Starostwu Brzeskiemu, a szczególnie płk. Januszowi Koronkiewiczowi, Gminie Brzeg oraz panu dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Pawłowi Kozerskiemu za wsparcie Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy wyrazili chęć udziału za rok. A my mieszkańcy Brzegu możemy czuć się bezpieczniej wiedząc, że wśród nas żyje młodzież, która w wielu sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia potrafi udzielić pierwszej pomocy.

Wioletta Wrębiak – Zięba
Oddział Rejonowy PCK
w Brzegu

Galeria: