Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Kędzierzynie – Koźlu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 26.04.2016 roku na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża dla szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych.
Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna – Koźla Wojciech Jagiełło i Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu Ryszard Skorek.
W tegorocznych eliminacjach, organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK, wzięło udział 7 pięcioosobowych drużyn ratowniczych reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zawodnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W trakcie zawodów każda z drużyn musiała rozwiązać test oraz udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w zainscenizowanych wypadkach.
Sprawność i wiedzę teoretyczną oceniał zespół sędziów – instruktorów pierwszej pomocy z Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu przy współpracy słuchaczek Zawodowego Studium Medycznego w Kędzierzynie – Koźlu.
Głównym celem Mistrzostw Pierwszej Pomocy jest propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku młodzieży uczącej się jak również praktyczne sprawdzenie posiadanej wiedzy przez młodzież.

Eliminacje rejonowe w kategorii szkół gimnazjalnych wygrała drużyna reprezentująca Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Cisku a trzecie drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, a trzecie drużyna z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu.
Zwycięskim drużynom zostały wręczone pamiątkowe puchary ufundowane przez Urząd Miasta w Kędzierzynie – Koźlu, sprzęt sportowy ufundowany przez market Carrefoure oraz drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu.

Drużyny ratownicze z Publicznego Gimnazjum nr 5 oraz z II Liceum Ogólnokształcącego z Kędzierzyna – Koźla będą reprezentować kędzierzyńsko-kozielski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w eliminacjach okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Opolu w dniu 28 maja 2016 roku.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu składa podziękowania sponsorom, opiekunom Szkolnych Kół PCK, słuchaczkom Zawodowego Studium Medycznego w Kędzierzynie - Koźlu oraz 21 Samodzielnej Drużynie Harcerskiej „Zawiszacy” za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

Beata Stelmach
Oddział Rejonowy PCK
w Kędzierzynie – Koźlu

Galeria: