Rozliczenie zbiórek publicznych w roku 2015

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu (45-018) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego znak DOA-VI.622.1.2014 z dnia 14.01.2014 roku w terminie od 1.01.2015 do dnia 31.12.2015r. na terenie województwa opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał:

 • do zaplombowanych puszek kwestarskich - 110.974,40 zł,
 • w postaci darów rzeczowych - 54.446,21 zł.
Środki pieniężne i dary rzeczowe uzyskane ze zbiórek publicznych zostały przeznaczone na poszczególne cele:
 • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa - 6.139,04 zł - objęto 768 osób,
 • upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 8.926,52 zł - 462 osoby,
 • prowadzenie akcji kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych - 2.969,90 zł - 217 osób,
 • pomoc społeczna - 138.674,31 zł - skorzystało 4.265 osób,
 • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego - 1.036,85 zł - 66 osób.
Koszty przeprowadzenia zbiórek publicznych - 7.673,99 zł, z czego:
 • usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe - 2.225,45 zł,
 • zakup i konserwacja sprzętu do przeprowadzania zbiórek - 1.304,57 zł,
 • inkaso wartości pieniężnych - 930,00 zł,
 • artykuły biurowo-papiernicze i materiały eksploatacyjne - 844,13 zł,
 • przejazdy, dojazdy - 690,65 zł,
 • poczęstunek (art. spożywcze) dla kwestujących - 291,61 zł,
 • artykuły reklamowe i pozostałe - 1.188,06 zł,
 • czynsz i media - 199,52 zł.
Polski Czerwony Krzyż w Opolu dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc w realizacji zadań statutowych.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża