Rozliczenie zbiórki publicznej w 2016 roku

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu (45-018) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego znak DOA-VI.622.1.2014 z dnia 14.01.2014 roku w terminie od 1.01.2016 do 31.12.2016 na terenie województwa opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał:
 • do zaplombowanych puszek kwestarskich – 105.423,72 zł
 • w postaci darów rzeczowych – 63.672,24 zł
Środki pieniężne i dary rzeczowe uzyskane ze zbiórek publicznych zostały przeznaczone na poszczególne cele:
 • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa - 15.698,33 zł – 1 368 osób
 • pomoc społeczna – 132.489,91 zł – 3 981 osób
 • upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 7.995,43 zł – 320 osób
 • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego – 1.422,24 zł – 418 osób
 • prowadzenie akcji kształtowania właściwych postaw i zachować prozdrowotnych – 4.169,28 zł – 390 osób
Koszty przeprowadzenia zbiórek publicznych – 7.320,77 zł, z czego :
 • artykuły biurowo – papiernicze – 207,67 zł
 • zakup i konserwacja sprzętu do przeprowadzenia zbiórek – 1.373,34 zł
 • przejazdy, dojazdy – 986,67 zł
 • usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe – 189,60 zł
 • inkaso wartości pieniężnych – 1.203,19 zł
 • druk naklejek do kwesty – 1.957,18 zł
 • plomby – 52.94 zł
 • artykuły spożywczo-przemysłowe itp. – 1.350,18 zł
Polski Czerwony Krzyż na opolszczyźnie dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc w realizacji zadań statutowych.


Danuta Pilipczuk
Dyrektor
Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża