Turniej wiedzy ph „Wiemy co jemy”

[ Powrót do aktualności ]

Aby pogłębić wiedzę na temat prawidłowego odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych Oddział Rejonowy PCK
w Kędzierzynie Koźlu zorganizował turniej wiedzy dla klas IV-VI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu ph „Wiemy co jemy” w ramach realizacji programu „Żółty Talerz”. W turnieju wzięło udział 81 dzieci z klas IV-VI. Podczas turnieju wyłoniono klasę, która zdobyła największą ilość punktów i uzyskała tytuł „ Znawcy piramidy żywienia” była to klasa IV B. Zwycięska klasa otrzymała dyplom i owoce na drugie śniadanie.

Galeria: