W Otmuchowie wybrano nowe władze Stowarzyszenia

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 11 lutego odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gmin Otmuchów i Paczków oraz gość - Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK pani Danuta Pilipczuk.
Zjazd rozpoczęto odśpiewaniem hymnu czerwonokrzyskiego. Pani Prezes Teresa Stopyra złożyła sprawozdanie programowo - organizacyjne i finansowe za okres kadencji. Delegaci wysoko ocenili działalność Zarządu. Pani Dyrektor Opolskiego Okręgu PCK dziękowała członkom Stowarzyszenia za zapał i wysiłek wkładany w realizację codziennych zadań, za wielkie serce dla potrzebujących pomocy. Podkreśliła, że w otmuchowskim Zarządzie PCK nie ma zatrudnionych pracowników, członkowie pracują społecznie a osiągają bardzo dobre wyniki. Panuje wspaniała atmosfera, widoczne jest duże zaangażowanie nauczycieli, krwiodawców i pomoc władz lokalnych. Na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej PCK Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wręczono Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 12 l. krwi (d. II st.) panu Andrzejowi Wernerowi oraz podziękowania wyróżniającym się działaczom organizacji.

W części drugiej Zjazdu dokonano wyboru nowych władz oraz 4 delegatów na Zjazd Okręgowy PCK w Opolu.
Wybrano Zarząd w składzie: Teresa Stopyra - prezes, Iwona Wróblewska - wiceprezes, Jadwiga Misiewicz - Trela - sekretarz, Renata Biłobran i Paweł Pindel - członkowie.
W skład Rejonowej Komisji Rewizyjnej PCK weszli: Stanisława Kosmal - przewodnicząca, Wanda Mirek - sekretarz i Ewa Łopatka - członek.
Delegatami na Zjazd Okręgowy PCK zostali wybrani: Robert Burzyński, Stanisława Kosmal, Krystyna Lech - Rząsa i Teresa Stopyra.
Obrady zakończono uchwaleniem „Programu działania na lata 2016 - 2020”.
Zjazd przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze.

Życzymy nowym władzom wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz satysfakcji z realizacji podejmowanych zamierzeń.

Stanisława Kosmal
Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie

Galeria: