"Warto wiedzieć"

[ Powrót do aktualności ]

W okresie od 9 października do 20 grudnia 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził 11 szkoleń 4-godzinnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Opolskiego. Szkolenia zorganizowane zostały w ramach realizacji zadania publicznego ph "Warto wiedzieć", finansowanego z budżetu Starostwa Powiatowego w Opolu. W szkoleniach udział wzięło 189 uczniów z:

  • Zespołu Szkół w Chróścinie,
  • Zespołu Szkół w Tułowicach,
  • Zespołu Szkół w Prószkowie,
  • Zespołu Szkól w Ozimku,
  • Zespołu Szkól w Niemodlinie.
Szkolenia były prowadzone przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK, w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów dydaktycznych oraz manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Podczas szkoleń młodzież została wzbogacona w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Opolski Oddział Okręgowy PCK