"Wielkanoc z PCK 2016"

[ Powrót do aktualności ]

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu w imieniu wszystkich obdarowanych świąteczną pomocą składa serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia mieszkańcom naszego miasta, którzy wsparli tegoroczną akcję „Wielkanoc z PCK 2016”.
Z kwesty trwającej w dniach 7 - 11 marca b.r. dzięki zaangażowaniu młodzieży zebraliśmy 6.960,83 zł.
Na wyróżnienie zasługują uczniowie: Jagoda Sobiegraj i Zofia Wierzbicka z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu, Piotr Zięba i Piotr Korycki z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu oraz Kamila Jacheć i Karolina Walczak z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.
Do akcji świątecznej włączyło się także Szkolne Koło PCK przy PSP w Czepielowicach, które przeprowadziło w swojej placówce zbiórkę żywności dla osób potrzebujących.

Ofiarność mieszkańców Brzegu i zaangażowanie dzieci i młodzieży pozwoliła nam na przekazanie 261 paczek osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, które zwróciły się z prośbą o świąteczną pomoc żywnościową do PCK.

Do każdej paczki załączone były własnoręcznie wykonane przez dzieci kartki Wielkanocne pełne baranków, kurczaków i pisanek. Najpiękniejsze z nich zostaną nagrodzone przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu.
Największą radość sprawia nam to, że tej społecznej wrażliwości uczą się już dzieci i młodzież zrzeszone w Szkolnych Kołach PCK i przedszkolnych Klubach Wiewiórka.
Jako Polski Czerwony Krzyż cieszymy się, że ideę wzajemnej pomocy udaje się nam skutecznie realizować w naszym mieście, że ludzie, którym dzisiaj jest lepiej potrafią podzielić się z tymi, którzy z różnych przyczyn cierpią niedostatek.

Wioletta Wrębiak - Zięba
Oddział Rejonowy PCK w Brzegu

Galeria: