Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na Jeziorze Otmuchowskim

[ Powrót do aktualności ]

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK po raz trzeci zorganizowali Wojewódzkie Zawody Wędkarskie dla Honorowych Dawców Krwi nad Jeziorem Otmuchowskim. Odbyły się one w sobotę, 20 sierpnia. Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Nysie.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn reprezentujących Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK z Opolszczyzny. Celem imprezy była integracja środowiska krwiodawców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację oraz propagowanie wędkarstwa amatorskiego. Zgodnie z regulaminem po losowaniu stanowisk, zawodnicy przez 3 godziny łowili ryby.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z PZW: Stanisław Statkiewicz i Józef Zaleski. Po zważeniu złowionych ryb, nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i puchary oraz gadżety promocyjne. Wręczyli je: Teresa Stopyra – Prezes Otmuchowskiego Oddziału PCK i Robert Burzyński – Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Otmuchowie.
Najlepszą w klasyfikacji okazała się drużyna z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Parafii p.w. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie Koźlu. Drugie miejsce zajął zespół z Klubu HDK PCK „Śródmieście” przy Oddziale Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu a trzecie Klub HDK PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie. Na IV miejscu uplasowały się: Klub HDK PCK przy „FAMAD” Sp. z o.o. w Paczkowie oraz drużyna nr 2 z otmuchowskiego Klubu.
W kategorii indywidualnej puchary zdobyli wędkarze z Kędzierzyna Koźla: Kazimierz Adrusyszyn, Zbigniew Gaweł, Jarosław Sobolewski oraz Marcin Borowiec z Otmuchowa jako najmłodszy zawodnik.
Dla wszystkich uczestników organizator przygotował poczęstunek.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie składa podziękowania ZR Polskiego Związku Wędkarskiego, Starostwu Powiatowemu w Nysie za pomoc w przeprowadzeniu zawodów, sponsorowi p. Józefowi Sieprawskiemu, p. Wandzie Szeląg za smaczną grochówkę oraz Państwu Żyrkom za udostępnienie miejsca na spotkanie zawodników.

Stanisława Kosmal
Oddział Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Otmuchowie

Galeria: