Bezpiecznie z PCK

[ Powrót do aktualności ]

Program finansowany był ze środków Miasta Opola. W ramach programu wspierano procesy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu miasta Opola. Zachęcano dzieci do zdobywania wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W programie udział wzięło 550 dzieci z 23 placówek.
Program składał się z kilku etapowego działania dla dwóch różnych grup wiekowych tj. przedszkoli i szkół podstawowych.
Dla dzieci w przedszkolach zorganizowano konkurs plastyczny ph. „Bezpieczny przedszkolak”, w którym dzieci wykonały indywidualnie prace plastyczne. Na konkurs wpłynęło 73 prace. Konkurs plastyczny był okazją do poruszenia tematów związanych z bezpieczeństwem dzieci, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pierwszej pomocy a także do omówienia zachowań, które w konsekwencji mogą być niebezpieczne dla małego człowieka np.: samodzielne oddalanie się od rodziców, wpuszczanie osoby obcej do domu.
Aby dotrzeć z tematyką programu do szerszej grupy odbiorców w szkołach podstawowych i przedszkolach ogłoszony został również konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną ph.„Bezpiecznie w szkole/przedszkolu”. W konkursie wzięło udział 11 placówek. Laureaci pierwszych miejsc: Publiczne Przedszkole nr 5 w Opolu i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu otrzymały nagrody rzeczowe w postaci fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Natomiast dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VI wzięły udział w Turnieju wiedzy ph. “Bezpiecznie do szkoły”. Turniej składał się z dwóch części: etapu szkolnego i etapu rejonowego. Tematyka turnieju obejmowała wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. W etapie szkolnym udział wzięło 343 dzieci z 7 szkół z terenu z terenu miasta Opola. Etap rejonowy turnieju odbył się 25 października w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach. Etap ten obejmował test wiedzy oraz poszerzony został o sprawdzenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w sytuacji pozorowanego wypadku. Suma uzyskanych punktów z obu części turnieju pozwoliła na wyłonienie laureatów trzech pierwszych miejsc, którzy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Szkoła, do której uczęszczał zwycięzca otrzymała fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu. Gratulujemy.
Podczas etapu rejonowego został przygotowany poczęstunek dla uczestników i nauczycieli. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji p. Maciej Kędra przygotował pogadankę o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze, w szkole i w domu.
W ramach programu szkoły otrzymały materiały edukacyjne.

Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Galeria: