Narada opiekunów szkolnych kół PCK

[ Powrót do aktualności ]

Tradycyjnie co roku we wrześniu Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie organizuje spotkanie opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. W dniu 20.09. odbyła się konferencja nauczycieli w sali posiedzeń w Ratuszu. Sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017 złożyła prezes Oddziału Rejonowego PCK Teresa Stopyra. Omówiła działalność młodzieżowych jednostek podstawowych. Podała osiągnięcia na szczeblu okręgowym i krajowym :

  • XXV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK: Julia Bukartyk z ZS w Otmuchowie - I miejsce; reprezentowała województwo w etapie krajowym, plasując się w pierwszej dziesiątce.
  • XV Turniej PCK „Człowiek i Jego Środowisko”: Angelika Piekarska z PSP nr 2 w Paczkowie - II m.
  • XII Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu: Natalia Rolka z PSP nr 2 w Paczkowie - II m. , Anna Waligóra z PG w Paczkowie - IV m., Julia Bukartyk z ZS w Otmuchowie - III m.
  • XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK : drużyna z ZS w Otmuchowie - III m.
  • IV MPP PCK dla szkół gimnazjalnych : zespół z Gimnazjum w Jarnołtowie – V m.
  • XIV Turniej Szkół „Młoda Krew Ratuje Życie” dla szkół ponadgimnazjalnych : ZS w Otmuchowie - II m. w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa” .
Podsumowany został Konkurs Czerwonokrzyski na najaktywniejsze szkolne koło.
Punktowano zadania realizowane w roku szkolnym 2016/2017 w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).
Najlepsze wyniki osiągnęły : SK PCK PSP nr 2 w Paczkowie ( opiekunka Iwona Wróblewska) i SK PCK przy Z S w Otmuchowie (op. Marzena Zychowicz). Drugie miejsca zajęły : SK PCK w Mesznie ( op. Teresa Stopyra ) , SK PCK przy G P w Paczkowie ( op. Bożena Burzyńska), a na trzecim uplasowały się SK PCK SP w Jarnołtowie ( op. Beata Kopeć), SK PCK przy Gimnazjum w Jarnołtowie ( op. Krystyna Lech - Rząsa).
Puchary, dyplomy i podziękowania wręczali Sekretarz Miasta Pan Artur Banasiak oraz przewodnicząca KR OR PCK p. Stanisława Kosmal. Nauczycielom dziękowano za zaangażowanie w realizacji zadań , za aktywny udział dzieci i młodzieży w różnych akcjach , które przyniosły jak każdego roku określone i wymierne rezultaty .
W dalszej części konferencji wytyczano kierunki działań, omawiano zadania do realizacji.
Nauczyciele otrzymali materiały do pracy w nowym roku szkolnym.

Galeria: