Pierwsza pomoc

[ Powrót do aktualności ]

Zakończył się program finansowany przez Powiat Opolski ph. „Pierwsza pomoc”, który realizowany był w okresie od 11 IV 2017 r. do 9 VI 2017 r.
W ramach programu przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego. Każde szkolenie zawierało 120 minut szkolenia teoretycznego oraz 150 minut zajęć praktycznych. W szkoleniu udział wzięło 236 uczniów. Wszystkie szkolenia prowadzili instruktorzy pierwszej pomocy PCK. Program realizowany był w następujących placówkach w:
- Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim – 68 uczniów;
- Zespole Szkół w Chróścinie – 12 uczniów;
- Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – 29 uczniów;
- Zespole Szkół w Ozimku – 38 uczniów;
- Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – 47 uczniów;
- Zespole Szkół w Tułowicach – 42 uczniów.
Szkolenia były oparte na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz European First Aid Manual.
Program miał za zadanie przybliżyć i nauczyć zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego oraz jak postępować na miejscu zdarzenia w różnych sytuacjach. Szkolenia były prowadzone m.in. z wykorzystaniem fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz automatycznego zewnętrznego defibrylatora. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.

Galeria: