Podsumowanie etapu okręgowego XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół ph „Młoda Krew Ratuje Życie”

[ Powrót do aktualności ]

Podsumowanie
etapu okręgowego XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół
Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych
w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”


XIV edycja Turnieju trwała od 01.09.2016r. do 22.06.2017r.

Współorganizatorem Turnieju było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Patronat nad tą edycją objęli:
  • Adrian Czubak – Wojewoda Opolski,
  • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
  • Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
a nad jej podsumowaniem:
  • Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego,
  • Paweł Grabowski – Poseł na Sejm RP,
  • Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP.
Do Turnieju zgłosiło się:
    32 – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne,
    2 – uczelnie/szkoły wyższe, (z całego województwa).
I tyle szkół przystąpiło do oceny końcowej.

Wynik zakończonej edycji to ogółem (wykazana krew): 1 257,830 l,
w tym:
  • szkoły ponagimnazjalne, policealne i pomaturalne – 1 157,910 l (92%) – ponad 1130 dawców,
  • uczelnie wyższe – 99,920 l (8%) – 177 dawców.
Puchary i nagrody / upominki ufundowali: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka, Poseł na Sejm RP Paweł Grabowski, Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Opola, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, ATMOTERM S.A. w Opolu oraz JuraPark Krasiejów.
Wojewoda Opolski udostępnił salę oraz jej obsługę a Pani Wicewojewoda przygotowała okolicznościowe listy gratulacyjne dla zwycięskich szkół.

Uroczyste podsumowanie etapu okręgowego odbyło się w dn. 6 września 2017r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Gościliśmy: Paulinę Borysewicz – Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pawła Grabowskiego, Martę Południak – Asystentkę Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego, Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego, Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty, Izabelę Damboń-Kandziora – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Dariusza Sołka – Naczelnika Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, Iwonę Rajcę-Biernacką – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Maję Ciukaj – Kierownik Biura Zarządu i Odpowiedzialności Społecznej „NUTRICIA” Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. i Monikę Basaj z JuraPark Krasiejów.
Goście wręczali dyplomy, puchary i nagrody, zabierali głos, gratulując młodym krwiodawcom - bezimiennym bohaterom. Część oficjalną zakończyło zdjęcie grupowe, po których czekał na wszystkich drobny poczęstunek.

Szczegółowe wyniki Turnieju w załączeniu.

Danuta Pilipczuk
Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Galeria: