Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

[ Powrót do aktualności ]

W ramach zadania publicznego finansowanego z Miasta Opola w okresie od 15 III do 30 XI 2017 r. udzielono pomocy 403 rodzinom/osobom. Beneficjenci otrzymali wsparcie w formie zakupu bieżących artykułów żywnościowych, artykułów higieny osobistej, środków czystości, odzieży i obuwia oraz paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
W ramach programu staraliśmy się pomagać i wspierać przede wszystkim rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji.
Osoby zgłaszające się po pomoc dostarczały odpowiednie dokumenty stwierdzające ich sytuację materialną a następnie były zatwierdzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Z programu skorzystało 403 rodziny/osoby tj. 162 mężczyzn, 286 kobiet
i 110 dzieci. Program spełnił humanitarny aspekt prowadzonej pomocy dla osób i rodzin potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Staraliśmy się poprzez realizację programu zmniejszyć w środowisku lokalnym rozmiar biedy
i nieprzystosowania społecznego. Program realizowany jest od wielu lat i finansowany przez Miasto Opole zawsze spełnia swoje rezultaty i cele.