Powiat Prudniki promotorem honorowego krwiodawstwa”

[ Powrót do aktualności ]

W okresie od 8 listopada do 31 grudnia 2016 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwony Krzyż realizował zadanie publiczne „Powiat Prudnicki promotorem honorowego krwiodawstwa”. Bezpośrednim realizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Prudniku.
Przygotowano i zorganizowano:
-) 5 pogadanek promujących honorowe krwiodawstwo dla uczniów 2 prudnickich szkół ponadgimnazjalnych, wzięło w nich udział 104 uczniów,
-) 4 akcje poboru krwi (10 i 15 listopada oraz 5 grudnia w Prudniku i 15 grudnia w Głogówku, dzięki nim pozyskano 25,1 l krwi.
Wykonano również plakaty i gadżety promujące honorowe krwiodawstwo.
Wymiernym wskaźnikiem naszych działań był fakt, że na akcje poboru zgłosiło się aż 23 nowych dawców.
Środki na realizację tych zadań pochodziły z budżetu Powiatu Prudnickiego.

Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża