Rejonowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Brzegu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 25.04.2017r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu zorganizował etap rejonowy XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych, które odbyłyby się w Parku nad Odrą w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W zawodach udział wzięły 4 drużyny z brzeskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO Brzeg, II LO Brzeg, ZSB Brzeg, ZSE Brzeg oraz 3 gimnazjalnych: PG 2 Brzeg , PG 4 Brzeg i PG Kościerzyce.
Celem Mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.
Pięcioosobowe zespoły pokonały trasę, na której były rozmieszczone 4 bardzo realistycznie upozorowane stacje związane z zagrożeniem zdrowia lub życia. Do symulowanych zadań należały: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, oparzenie dłoni, krwotok z nosa i ucha, omdlenie oraz uraz kręgosłupa. Oceniana była też samoochrona ratownika, koordynacja pracy w zespole, umiejętność wezwania pogotowia. Na 5 stacji \"TEST\" zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
II miejsce - zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
III miejsce - zajęła drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu
II miejsce - zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzeg
III miejsce - zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach

Sędzią głównym Mistrzostw był Roman Zięba - instruktor pierwszej pomocy PCK. W organizacji Mistrzostw od lat pomagają uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu którzy byli doskonałymi pozorantami.
Zwycięzcy a więc drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu i drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu będą reprezentowały Brzeg na zawodach okręgowych w Opolu które odbędą się 20.V.2017r.


Galeria: