Rozliczenie zbiórki publicznej w 2017r. przez Opolski Oddział Okręgowy PCK

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu (45-018) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego znak DOA-VI.622.1.2014 z dnia 14.01.2014 r. w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na terenie województwa opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał:

 • do zaplombowanych puszek kwestarskich – 127 294,42 zł.,
 • w postaci darów rzeczowych – 40 878,70 zł..
Środki pieniężne i dary rzeczowe uzyskane ze zbiórek publicznych zostały przeznaczone na poszczególne cele:
 • pomoc socjalna, dożywianie – 145 341,05 zł. – 3 458 osób,
 • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa - 8 612,75 zł. – 522 osoby,
 • upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenia pierwszej pomocy – 4 232,06 zł. – 305 osób,
 • prowadzenie akcji kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych, promocja zdrowia i walki z nałogami – 3 945,94 zł. – 346 osób,
 • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – 805,61 zł. – 266 osób.
Koszty przeprowadzenia zbiórek publicznych – 5 235,71 zł. z czego:
 • przejazdy, dojazdy – 263,30 zł.
 • zakupy plomb - 110,70 zł.
 • inkaso wartości pieniężnych- 1 430, 62 zł.
 • baner, sorter do bilonu – 1 401,41 zł.
 • artykuły spożywcze – 59,15 zł.
 • materiały promocyjne do kwest – 984,00 zł.
 • artykuł bieżące – 986,53 zł.
Polski Czerwony Krzyż na Opolszczyźnie bardzo serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy pomagali nam realizować zadania statutowe.

Danuta Pilipczuk
Dyrektor
Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK