Rozstrzygnięcie konkursu „Gorączka Złota”

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 19.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Gorączka Złota” pod honorowym patronatem Pani Sabiny Nowosielskiej Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.
W konkursie uczestniczyło 46 podmiotów ( przedszkola, szkoły, Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zakłady pracy, osoby fizyczne). Zebrano łącznie kwotę 12574,08 zł. Z zebranych środków finansowych została zorganizowana wycieczka do Afrykanarium we Wrocławiu w której wzięło udział 49 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, pozostałe środki finansowe zostały przekazane na dożywianie dzieci w szkołach.
Zwycięzcy w konkursie w każdej kategorii otrzymali dyplomy i puchary ufundowane przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Największym zbieraczem złotych monet okazało się Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie Koźlu.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Włodzimierz Kominek
Prezes Oddziału Rejonowego PCK
W Kędzierzynie Koźlu

Galeria: