Ruch i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

[ Powrót do aktualności ]

W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się międzyprzedszkolna olimpiada dla dzieci reprezentujące przedszkola publiczne z terenu miasta Opola.
Organizatorem olimpiady był Urząd Miasta Opole, Polski Czerwony Krzyż i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.
Dla dzieci przygotowano 15 konkurencji o tematyce zdrowego stylu życia, zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań w sytuacjach życia codziennego. W olimpiadzie udział wzięło 15 przedszkoli. Najwięcej punktów zdobyło Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu, następnie Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu i Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu. Reprezentanci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy dla przedszkoli. Przewidziano również nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników olimpiady.
W trakcie trwania olimpiady dzieci mogły pozwiedzać wóz strażacki i samochód policyjny, spotkać się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej Opole – Grudzice i Komendy Miejskiej Policji.
Olimpiada przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze, na wszystkich czekał poczęstunek.

Galeria: