Sportowe zmagania rodzin krwiodawców w Paczkowie

[ Powrót do aktualności ]

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy FAMAD w Paczkowie oraz Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizowali 3 czerwca w Paczkowie festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża i ich rodzin. Imprezę połączono z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy. Odbyła się w parku zakładowym paczkowskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłowych „FAMAD”. Wzięło w niej udział ok. 90 osób. Krwiodawców odwiedził Burmistrz Gminy Paczków pan Artur Rolka, który wspiera działalność organizacji czerwonokrzyskiej. Wydarzenie było okazją do wspólnego spędzenia sobotniego dnia. Program imprezy był bardzo bogaty. Tradycyjnie przeprowadzono zawody w strzelaniu z wiatrówki w trzech grupach : mężczyźni, kobiety i dzieci. Najwięcej punktów, tym samym I miejsca zdobyli: Józef Chłopiński, Bożena Burzyńska oraz Maciej Olejnik. Puchary za II miejsca otrzymali : Edward Ćwikła , Łucja Ćwikła, Jakub Jabłoński a za III m. Paweł Pindel, Jadwiga Dańkowska, Mateusz Trela. Gra w bule oraz rzuty lotkami do tarczy rozgrywana była w 2 kategoriach: dorośli i dzieci. Zwyciężyli : Ryszard Wandze i Patryk Kupczak(bule) oraz Piotr Wandzel i Maciej Olejnik (lotki). Młodsi uczestnicy zawodów popisywali się w różnych grach sportowych (skoki, rzuty do celu). Najlepsze wyniki osiągnęli: Maciej Olejnik , Amelia Kania, Jakub Jaszczurowski. W konkursie krzyżówkowym o PCK (hasło: krwiodawca) nagrody wylosowały 4 osoby (Inga Burzyńska, Anna Kania, Karolina Jaszczurowska, Wojtek Jaszczurowski ) . Drużyna ratownicza z ZS w Paczkowie pod okiem p. Bożeny Burzyńskiej – Instruktora Pierwszej Pomocy PCK przeprowadziła krótki pokaz udzielania pierwszej pomocy (omdlenie, oparzenie dłoni, padaczka, złamanie kończyny górnej i dolnej , resuscytacja krążeniowo - oddechowa). Uczestnicy imprezy ćwiczyli na fantomie, za co otrzymywali światełka i opaski odblaskowe oraz ulotki dot. pierwszej pomocy. Rozprowadzano również cegiełki na PCK. Dodatkową atrakcją był przyjazd wozu strażackiego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Paczkowie. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały jego wyposażenie, próbowały swoich sił w gaszeniu „pożaru” . W trakcie zmagań sportowych można było posilić się smakołykami z grilla , grochówką oraz słodyczami otrzymanymi z Zakładów Przemysłu Cukierniczego w Otmuchowie. Puchary ufundowało Starostwo Powiatowe w Nysie a medale i poczęstunek zakupiono z dotacji Gminy Paczków otrzymanej na działalność w ramach pożytku publicznego. Festyn był świetną okazją na integrację środowiska krwiodawców oraz promocję zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację. Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie oraz wszystkim darczyńcom za pomoc w organizacji zawodów PCK.Galeria: