Ta wiedza to skarb

[ Powrót do aktualności ]

W ramach realizacji programu pn. "Pierwsza pomoc" odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego. Do dnia dzisiejszego szkolenia odbyły się w Zespole Szkół w Ozimku, w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.
Zajęcia były prowadzone przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK metodami aktywnymi przy wykorzystaniu różnych form nauczania. Każde szkolenie zawierało 120 minut szkolenia teoretycznego oraz 150 minut zajęć praktycznych.
Program ma za zadanie przybliżyć i nauczyć zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Młodzież miała możliwość ćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, układać w pozycji bezpiecznej.
Na zakończenie zajęć każdy z uczestników rozwiązywał test z zakresu pierwszej pomocy. Program jest finansowany przez Powiat Opolski.
Przed nami szkolenia w Zespole Szkół w Tułowicach i Chróścinie.

Galeria: