Turniej oraz Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w Brzegu.

[ Powrót do aktualności ]

Dnia 23.05.2017r. w sali stropowej Ratusza Polski Czerwony Krzyż w Brzegu przeprowadził etap rejonowy XV Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.
Celem turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Etap rejonowy został poprzedzony etapem szkolnym, w którym udział wzięło 174 dzieci z 9 szkół podstawowych z powiatu brzeskiego.
Na podium znaleźli się:

I miejsce Nicole Velli ZSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret
II miejsce Kamil Prymula PSP nr 5 Brzeg – opiekunka Agnieszka Kopiej
III miejsce Karolina Tyńdziuk ZSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu skierowana była natomiast do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.
W etapie szkolnym udział wzięło 528 dzieci z 17 szkół powiatu brzeskiego.
Na podium znaleźli się:
w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce Natalia Gielman ZSP Czepielowice – opiekunka Magdalena Dekret
II miejsce Kamil Macek PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
III miejsce Nikodem Jacheć PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce Adam Pasierski PG nr 2 Brzeg – opiekunka Wiesława Byczkowska
II miejsce Aleksandra Michalak PG Kościerzyce – opiekunka Joanna Staroń
ex aequo
II miejsce Joanna Wiatrowska PG Olszanka – opiekunka Beata Lemiszka

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce Krzysztof Przybysz II LO Brzeg – opiekunka Aleksandra Sokołowska
II miejsce Barbara Bednarek II LO Brzeg – opiekunka Aleksandra Sokołowska
III miejsce Bartosz Kamiński I LO Brzeg – opiekunka Anna Sobutka

Zarząd Oddziału Rejonowego w Brzegu składa serdeczne podziękowania opiekunkom Szkolny Kół PCK za wspaniałe przygotowanie dzieci i młodzieży oraz Burmistrzowi Brzegu za nieodpłatne udostępnieni Sali Stropowej Ratusza w Brzegu.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia 13.06.2017r. na etapach okręgowych.

Galeria: