Wojewódzka Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

[ Powrót do aktualności ]

Tradycyjnie już, z okazji Dni HDK PCK, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował uroczystą Wojewódzką Akademię. Odbyła się ona w sobotę, 18 listopada w Brzeskim Centrum Kultury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Panowie Szymon Ogłaza – członek Zarządu Województwa Opolskiego i Jacek Osłuchowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego, Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu i Pani Iwona Rajca–Biernacka – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Prezesi i członkowie Oddziałów Rejonowych PCK, Prezesi Klubów HDK PCK, członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia.
Akademia jest miejscem, gdzie wręczane są wyróżnienia i odznaki oraz podziękowania dla najaktywniejszych działaczy. Wyróżnieni otrzymali Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego, odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” a Kluby HDK PCK, które świętowały jubileusze swojego istnienia – okolicznościowe statuetki.

Szczególnie ważnym punktem naszej Akademii było otrzymanie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, którą z własnej inicjatywy, nadał Opolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła. Jest to dla nas, zarówno działaczy, jak i pracowników Stowarzyszenia, duże wyróżnienie.

Program artystyczny przygotowali soliści Sekcji Muzycznej Brzeskiego Centrum Kultury.
Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek.

Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Galeria: