WOJEWÓDZKIE ZAWODY WĘDKARSKIE W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK po raz piąty zorganizowali Wojewódzkie Zawody Wędkarskie im. Michała Kubala dla Honorowych Dawców Krwi nad Kanałem Gliwickim w Kędzierzynie -Koźlu. Odbyły się one w sobotę 24 czerwca 2017 roku. Współorganizatorami imprezy byli Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi w Kędzierzynie - Koźlu, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii p.w. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie - Koźlu oraz Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 1 w Kędzierzynie Koźlu.

W zawodach wzięło udział 9 drużyn reprezentujących Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK z Opolszczyzny. Celem imprezy była integracja środowiska krwiodawców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację oraz propagowanie wędkarstwa amatorskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia z PZW: Mieczysław Ferdzyn. Po zważeniu złowionych ryb, nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy , puchary oraz medale. Wręczyli je: Włodzimierz Kominek – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu i Małgorzata Szczygieł - Pander Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu oraz Ryszard Furtak członek zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego .PCK w Opolu.

Najlepszy w klasyfikacji drużynowej okazał się zespół nr 1 z Klubu Honorowych Dawców Krwi z Krapkowic. Drugie miejsce zajął zespół z Klubu HDK PCK z Głubczyc a trzecie Klub HDK PCK „Śródmieście” przy Oddziale Rejonowym w Kędzierzynie - Koźlu. W kategorii indywidualnej zwyciężyli wędkarze z Krapkowic: Bernard Schreiber, Jan Białka i oraz Jerzy Czerwiński z Głubczyc.

Dla wszystkich uczestników organizator przygotował poczęstunek.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu składa serdeczne podziękowania wszystkim którzy pomagali w organizacji zawodów.

Galeria: