Wycieczka dla młodzieży czerwonokrzyskiej

[ Powrót do aktualności ]

ZOR PCK w Otmuchowie zorganizował 3 jednodniowe wycieczki dla aktywnych członków szkolnych kół PCK , dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym z placówek oświatowych Gminy Paczków ( 28.09.) i Gminy Otmuchów (2 i 5.10) , w których udział wzięło 128 osób.
Młodzież zwiedzała Podziemne Miasto Głuszyca Kompleks Osówka w pow. wałbrzyskim . Przed wejściem do podziemi uczestnicy wycieczki dla bezpieczeństwa otrzymali kaski. Przewodnicy ciekawie opowiadali o powstawaniu obiektu, zdarzeniach na frontach II wojny światowej, budowie kompleksów w Górach Sowich, losach ludzi pracujących przy projekcie Riese. Uczniowie poznali wiele ciekawostek związanych z Osówką, Górami Sowimi, Dolnym Śląskiem . Dodatkową atrakcją był przepływ łodzią desantową, pokonanie chodnika poszukiwaczy skarbów za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą . Po przejściu trasy ekstremalnej grupa otmuchowska udała się na obiad do restauracji przy kompleksie. Natomiast grupa paczkowska w drodze powrotnej zatrzymała się w Kłodzku
w McDonaldzie. Imprezę sfinansowano z organizowanej na wiosnę akcji \"Gorączka Złota\"(3.421 zł) oraz z dotacji Gminy Otmuchów (2.914 zł).

Wyjazdy się udały, program został zrealizowany a zaplanowane cele osiągnięte. Chodziło m.in. o upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, podnoszenie kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej, wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego. Poza tym miejsce warte odwiedzenia - zrobiło na młodych ludziach duże wrażenie. Wycieczka była również nagrodą dla uczniów za działalność w SK PCK.

Galeria: