Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie podsumował swoją działalność za 2016 rok na Zjeździe Rejonowym, który odbył się 6 marca w sali posiedzeń otmuchowskiego Ratusza. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gmin Otmuchów i Paczków oraz Sekretarz Miasta Otmuchowa p. Artur Banasiak.

Sprawozdania z działalności za 2016 rok złożyły: Prezes Oddziału PCK p. Teresa Stopyra oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PCK p. Stanisława Kosmal. Zadania statutowe były realizowane przez Zarząd oraz jednostki podstawowe: koło środowiskowe, kluby HDK PCK, szkolne koła PCK, kluby „Wiewiórka”. Główne zadania to: świadczenie pomocy osobom potrzebującym, nauczanie pierwszej pomocy, promocja i ochrona zdrowia, promocja honorowego krwiodawstwa, upowszechnianie misji, podstawowych zasad i wartości Ruchu oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
W ubiegłym roku udzielono pomocy 1.815 osobom na łączną kwotę 63.627,88 zł, pochodzącą z kwest i darowizn. Krwiodawcy oddali 148,400 l. krwi. Młodzież czerwonokrzyska miała liczne osiągnięcia w konkursach, również na szczeblu wojewódzkim. Brawami nagrodzono laureatów etapu okręgowego:
- XXIV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK: Julię Brodziak z Publicznego Gimnazjum w Paczkowie (II miejsce) i Dominika Lisa z Zespołu Szkół w Otmuchowie (I miejsce dzięki, któremu brał udział w etapie krajowym),
- XIV Turnieju PCK ph. „Człowiek i jego środowisko”: I miejsce zajął Jakub Olejnik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach,
-Turnieju Wiedzy „Bezpiecznie do szkoły”: Adama Wiktora z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznie (II miejsce),
- Turnieju ph. „Prawda o AIDS - przekaż ją dalej”: III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyły Klaudia Kotara z Zespołu Szkół w Paczkowie, Nicola Bilińska i Paulina Sagan z Zespołu Szkół w Otmuchowie,
- III Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych: drużyna z Publicznego Gimnazjum w Paczkowie (IV miejsce),
- XI Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu: Kornelię Kurowską (ze Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie) - I miejsce, Małgorzatę Jakubów (Gimnazjum w Jarnołtowie) - III miejsce,
- XIII edycji Turnieju Szkół ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”: II miejsce dla Zespołu Szkół w Otmuchowie w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa”.

Delegaci wysoko ocenili działalność otmuchowskiego Zarządu PCK. Sekretarz Miasta dziękował członkom Stowarzyszenia za zapał i wysiłek wkładany w realizację codziennych zadań, za wielkie serce dla potrzebujących pomocy.

Na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej PCK Zjazd przyjął sprawozdanie i udzielił absolutorium Zarządowi za 2016 rok.
W dalszej części obrad przyjęto do realizacji „Program działania na 2017 rok”.

Teresa Stopyra
Prezes Oddziału Rejonowego PCK
w Otmuchowie

Galeria: