Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 22 marca 2017r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Brzegu odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu połączony z Rejonową Konferencją Opiekunów Szkolnych Kół PCK. W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyła pani Elwira Bury Prezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu oraz pan Jerzy Cwynar Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Opolu. Tematem obrad było podsumowanie działalności brzeskiego Oddziału PCK w roku 2016 oraz ustalenie i zatwierdzenie programu działania na rok 2017. Jak podkreślił w sprawozdaniu prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Brzegu pan Walerian Twardzik rok 2016 można uznać za bardzo udany. Polski Czerwony Krzyż bardzo mocno akcentował swoją obecność w szkołach i przedszkolach krzewiąc idee humanitarne zgodnie ze swym statutowym powołaniem. Na terenie brzeskiego PCK działa 29 Szkolnych Kół PCK zrzeszających 412 członków i 323 wolontariuszy, w niższych klasach szkół podstawowych i w przedszkolach w 20 Klubach "Wiewiórka" zrzeszonych jest 966 dzieci. W minionym roku szkolnym te kluby i koła wraz ze swoimi opiekunami były organizatorami wielu imprez. Do najbardziej masowych należały Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w której wzięło udział 463 uczestników, Turniej Wiedzy "Człowiek i Jego Środowisko" w którym wzięło udział 238 uczniów, Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w której wzięło udział 614 osób, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konkursy związane z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Brzegu tj. Rejonowy Turniej ph "Bezpiecznie do szkoły" - 337 uczestników, konkurs plastyczny ph "Czerwony Krzyż zawsze w obronie praw dziecka" - 326 uczniów. Brzeska młodzież czerwonokrzyska bardzo licznie i chętnie uczestniczyła też w kwestach ulicznych, z których dochód w kwocie 35 517,39 zł przeznaczony był na wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących m. in. na dofinansowanie wycieczek szkolnych i kolonii, zakup artykułów szkolnych, zakup paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i zabawy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz zakup leków i żywności. Dużym zainteresowaniem dzieci z przedszkoli i szkół cieszyła się zbiórka złotych monet w ramach akcji "Gorączka Złota".
Kolejnym priorytetem brzeskiego oddziału PCK była promocja honorowego krwiodawstwa. Brzescy krwiodawcy zrzeszeni w 7 klubach HDK PCK to grupa 111 członków i 700 wolontariuszy, oddali 2.633 700 ml krwi. Aktywność naszych krwiodawców to efekt pracy klubowej i Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, która potrafiła zmobilizować środowisko honorowych krwiodawców nie tylko wokół idei oddawania krwi, ale także organizując imprezy integracyjne np. zawody wędkarskie, uroczyste spotkania z okazji "Dni HDK PCK", dwa festyny pod Intermarche i Bricomarche pod patronatem Burmistrza Brzegu, konkurs "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE", w którym uczestniczyli uczniowie - krwiodawcy z Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Dbano także o wyróżnianie i odznaczanie najaktywniejszych honorowych krwiodawców. Odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III, II i I stopnia otrzymały w 2016 roku 152 osoby. W grudniu 2016r odbyły się 4 spotkania promujące honorowe krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych , w których uczestniczyło 191 osób. Pogadanki te owocują pozyskiwaniem nowych, młodych dawców krwi.
Brzeski Oddział PCK pozyskuje także odzież używaną , którą przekazuje potrzebującym .W 2016r. wydano 1.553,5 kg odzieży używanej dla 165 rodzin, dla bezdomnych oraz podopiecznych MOPS w Brzegu i GOPS w Skarbimierzu.
Ponadto wydaliśmy akcesoria dziecięce: 7 wózków dziecięcych, krzesełka do karmienia, nosidełka, foteliki samochodowe.
Podczas Zjazdu wyróżniono Odznaką Honorową III stopnia panią Katarzynę Raczkowską opiekunkę Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubszy. Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymały opiekunki SK PCK panie: Barbara Przybysz z PSP nr 6 w Brzegu, Joanna Staroń z PG w Kościerzycach i Iwona Mróz z PSP nr 3 w Brzegu.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknych osiągnięć, Prezes Zarządu zapewnił, że w obecnym roku będzie kontynuowana dobra współpraca PCK ze szkołami, przedszkolami, Klubami HDK poprzez organizowanie kolejnych imprez pod czerwonokrzyskimi hasłami propagującymi zdrowie, higienę, pierwszą pomoc, walkę z nałogami, a przede wszystkim bezinteresowną pomoc potrzebującym.
Jedną z form pomocy jest wpłata 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku ubiegłym pozyskaliśmy z tego tytułu 8100zł. Dziękujemy i prosimy o wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu także w roku bieżącym Nr KRS 0000225587.

Wioletta Wrębiak-Zięba
Oddział Rejonowy PCK
W Brzegu

Galeria: