„Żółty Talerz na Opolszczyźnie”

[ Powrót do aktualności ]

„Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation. To program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci poprzez działania tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku.
W naszym województwie program realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu.
Od października każdego miesiąca z obiadów korzysta 188 uczniów. Do końca 2016 roku sfinansowaliśmy 10 340 posiłków na kwotę 36 603,60 zł.
Oprócz posiłków dla uczniów dostarczamy wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, jak planować prawidłowy posiłek a także uświadamiamy jak ważny jest ruch w życiu każdego człowieka.
Polski Czerwony Krzyż na Opolszczyźnie w 2016 roku wspierał dożywianie dzieci w szkołach z dochodów własnych opłacając dla 100 dzieci w 22 szkołach obiady na kwotę 15 949,00 zł. wydając 4 761 porcji ciepłego posiłku.