Pierwsza pomoc

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zakończył realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pierwsza pomoc” finansowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu. W ramach zadania przeprowadzono 14 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.
Przeszkolono 202 osoby z 15 oddziałów klasowych tj.:


  • z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
  • z Zespołu Szkół w Niemodlinie,
  • z Zespołu Szkół w Ozimku,
  • z Zespołu Szkół w Prószkowie,
  • z Zespołu Szkół w Tułowicach.

Realizator również przeszkolił 67 nauczycieli z następujących szkół: z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, z Zespołu Szkół w Niemodlinie i z Zespołu Szkół w Prószkowie. Szkolenia były prowadzone metodami aktywnymi, oparte na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Szkolenia prowadzili Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK oraz członkowie Grupy Ratownictwa PCK. Wszyscy przeszkoleni uczniowie i nauczyciele otrzymali zaświadczenia ukończenia szkoleń.

Galeria: