Wyniki Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz Olimpiady Wiedzy o CK w Brzegu

[ Powrót do aktualności ]

Dnia 16.05.2018r. w sali stropowej Ratusza Polski Czerwony Krzyż w Brzegu przeprowadził etap rejonowy XVI Turnieju ph. ,,Człowiek i Jego Środowisko” oraz XIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.
Celem turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Etap rejonowy został poprzedzony etapem szkolnym, w którym udział wzięło 218 dzieci z 10 szkół podstawowych z powiatu brzeskiego.
Na podium znaleźli się:
I miejsce Mateusz Strompowski PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
II miejsce Zofia Stępień PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
III miejsce Wiktoria Zambrzycka PSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret
Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu skierowana była natomiast do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.

W etapie szkolnym udział wzięło 361 dzieci z 18 szkół powiatu brzeskiego.
Na podium znaleźli się:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Kinga Szambelan PSP nr 6 Brzeg – opiekunka Barbara Przybysz
II miejsce Martyna Zielińska PSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret
III miejsce Natalia Bem PSP Czepielowie – opiekunka Magdalena Dekret

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce Michał Łazarczyk PG nr 4 Brzeg (PSP nr 8) – opiekunka Barbara Pyrek
II miejsce Katarzyna Jędryka PG nr 2 Brzeg (PSP nr 6) – opiekunka Wiesława Byczkowska
III miejsce Julian Wojnarowski PG nr 3 Brzeg (PSP nr 1) – opiekunka Zofia Wiśniewska

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Karolina Wolan II LO Brzeg – opiekunka Aleksandra Sokołowska
II miejsce Weronika Kielian II LO Brzeg – opiekunka Aleksandra Sokołowska
III miejsce Aleksandra Gaik I LO Brzeg – opiekunka Anna Sobutka

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego i sportowego sponsorowane przez panią Beatę Czerniawską właścicielkę Studia Fryzur i Wiażu ,,HAIR SPA” w Brzegu oraz Polski Czerwony Krzyż w Brzegu.
Zarząd Oddziału Rejonowego w Brzegu składa serdeczne podziękowania opiekunkom Szkolnych Kół PCK za wspaniałe przygotowanie dzieci i młodzieży oraz Burmistrzowi Brzegu za nieodpłatne udostępnienie Sali Stropowej Ratusza w Brzegu.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapach okręgowych.

Galeria: