Etap okręgowy jubileuszowej XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” (2017/2018)

[ Powrót do aktualności ]

XV jubileuszowa edycja Turnieju trwała od 1 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

Głównym organizatorem Turnieju był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża a współorganizatorem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Patronat nad tą edycją objęli:
Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego,
Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP,
Adrian Czubak – Wojewoda Opolski,
Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola.

Do Turnieju zgłosiło się:
28 – szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych
oraz 2 – uczelnie/szkoły wyższe
z całego województwa.

Startujące szkoły i uczelnie „konkurowały” w 3 wskaźnikach:

  • najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa,
  • wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły / studenta,
  • wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju (szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne) / ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej (uczelnie wyższe).

Ogółem 1.428 dawców oddało w tej edycji 1 254,465 l krwi,
w tym:
szkoły ponagimnazjalne, policealne i pomaturalne – 1 139,665 l –1.258 dawców,
uczelnie wyższe – 114,800 l – 170 dawców.

Uroczyste podsumowanie tej edycji odbyło się 7 września b.r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Wzięli w nim udział, poza przedstawicielami startujących szkół i uczelni, goście:
Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP,
Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski,
Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
Sabina Wiatkowska – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Izabela Damboń-Kandziora – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
Dorota Rutkowska – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola,
Iwona Rajca-Biernacka – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
oraz przedstawiciele sponsorów:
Maja Ciukaj – Kierownik Biura Zarządu i Odpowiedzialności Społecznej NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu,
Monika Basaj z Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów.

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio DOXA i Radio OPOLE.

Przypomniano krótką „historię” Turnieju. Na Opolszczyźnie przez te 15 lat trwania Turnieju wzięło udział prawie 23 tys. krwiodawców i oddało ponad 17 tys. litrów krwi.

Przed ogłoszeniem wyników XV edycji, wręczono nagrody dla zwycięskiej uczelni – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu – w etapie centralnym XIV edycji Turnieju, która w kategorii II we wskaźniku III pokonała 13 uczelni z 12 województw, zajmując II miejsce.

Na podium XV edycji Turnieju w naszym Okręgu PCK znaleźli się:

Kategoria I – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne

Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa:
I miejsce: Zespół Szkół w Otmuchowie,
II miejsce: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce,
III miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie,

Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia:
I miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu,
II miejsce: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu,
III miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,

Wskaźnik 3 – największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu,
II miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
III miejsce: Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu,

Kategoria II – uczelnie / szkoły wyższe

Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa:
I miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,

Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia:
I miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,

Wskaźnik 3 – największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

Wyniki etapu okręgowego XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju ph. „Młoda Krew Ratuje Życie” (rok szkolny 2017/18)

Wśród atrakcyjnych nagród dla zwycięskich szkół i uczelni, poza pięknymi pucharami, były: bony do sklepów komputerowych i księgarni, mikroskopy szkolne, sprzęty biurowe i voucher’y do Parku Ewolucji Człowieka w Krasiejowie.

Wszystkie placówki otrzymały dyplomy za udział, a koordynatorzy szkolni Turnieju osobiste podziękowania od Opolskiego Kuratora Oświaty.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był krótki film – podziękowanie przesłany przez jedną z patronek Turnieju, Europosłankę p. Danutę Jazłowiecką, której obowiązki służbowe nie pozwoliły na osobisty udział w uroczystości.

Organizatorzy przygotowali podziękowania dla wszystkich patronów i sponsorów, którzy pomagają od lat w organizacji etapu okręgowego Turnieju.

Po zakończeniu części oficjalnej zrobiono pamiątkowe zdjęcie i zaproszono na drobny poczęstunek w postaci smakowych kaw i herbat oraz ciasteczka.


Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Galeria: