Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie podsumował swoją działalność za 2017 rok na Zjeździe Rejonowym, który odbył się 19 lutego w sali posiedzeń w otmuchowskim Ratuszu. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gminy Otmuchów i z Gminy Paczków oraz Sekretarz Miasta p. Artur Banasiak.

Sprawozdania z działalności za 2017 rok złożyły: Prezes OR PCK Teresa Stopyra oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OR PCK Stanisława Kosmal. Zarząd oraz jednostki podstawowe: koło środowiskowe, kluby HDK PCK, szkolne koła PCK, kluby „Wiewiórka” realizowali zadania i cele zgodne ze Statutem PCK i przyjętym planem pracy, koncentrując się głównie na takich działaniach jak: promocja zdrowia, pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo, pomoc społeczna, upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych konfliktów zbrojnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.

W ub. roku udzielono pomocy 1148 osobom na kwotę 78.798,41 (kwesty i darowizny). Krwiodawcy oddali 148 l. krwi. Młodzież czerwonokrzyska miała liczne osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim. Brawami nagrodzono laureatów etapu okręgowego:


  • XXV edycja Olimpiady PZSŻ PCK Julia Bukartyk z ZS w Otmuchowie – I m. ( udział w etapie krajowym),
  • XV Turniej PCK ph. „Człowiek i Jego Środowisko”: Angelika Piekarska z PSP nr 2 w Paczkowie – II m.,
  • XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych: drużyna z ZS w Otmuchowie – III m.
  • IV MPP PCK dla szkół gimnazjalnych: drużyna z Gimnazjum w Jarnołtowie- V miejsce,
  • XII Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu: Natalia Rolka z PSP nr 2 w Paczkowie ( II m), Anna Waligóra z PG w Paczkowie (IV m. ) , Julia Bukartyk z ZS w Otmuchowie (III m.).
  • XIV edycja Turnieju Szkół ph.„Młoda Krew Ratuje Życie”: II miejsce ZS w Otmuchowie w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa”.

Delegaci wysoko ocenili działalność ZOR PCK. Sekretarz Miasta dziękował członkom Stowarzyszenia za zapał i wysiłek wkładany w realizację codziennych zadań, za wielkie serce dla potrzebujących pomocy. Na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej Zjazd przyjął sprawozdanie i udzielił absolutorium Zarządowi za 2017 r. W dalszej części Zjazdu przyjęto do realizacji „Program działania na 2018 rok”. Zarząd oraz obradujący podziękowali za wielkie serce dla PCK p. Stanisławie Kosmal wręczając kosz kwiatów z życzeniami z okazji Jubileuszu drugiej młodości.


Galeria: