Etap okręgowy - Turniej "Człowiek i jego środowisko" oraz olimpiada wiedzy

[ Powrót do aktualności ]

Dnia 14.05.2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudzicach odbył się etap okręgowy XVII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Celem turnieju „Człowiek i jego Środowisko” było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.

W etapie szkolnym wzięło udział 1221 uczniów z 59 szkół, w etapie rejonowym 151 uczniów z 55 szkół a w etapie okręgowym 19 uczniów z 14 szkół.
Na podium znaleźli się:
I miejsce Antoni Nowosielski – PSP nr 14 w Opolu,
II miejsce Zuzanna Majos – PSP nr 6 w Brzegu,
III miejsce Dominik Świtoń – PSP nr 6 w Brzegu.

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu była skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.
W etapie szkolnym w kategorii szkół podstawowych udział wzięło 617 uczniów z 40 szkół, w kategorii szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych – 552 uczniów z 35 szkół.
W etapie rejonowym w kategorii szkół podstawowych udział wzięło 105 uczniów z 38 szkół, w kategorii szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych – 84 uczniów z 34 szkół.
Do etapu okręgowego zakwalifikowało się w kategorii szkół podstawowych 6 uczniów z 6 szkół, a w kategorii szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych – 6 uczniów z 6 szkół.

Na podium znaleźli się:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Michał Czarnecki – PSP nr 6 w Brzegu,
II miejsce Kornelia Kurowska – Zespół Szkół w Jarnołtowie,
III miejsce Dagmara Kościuk – PSP nr 3 w Wołczynie,

W kategorii szkół gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych:
I miejsce Adam Pasierski – II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu,
II miejsce Aleksandra Michalak – Publiczne Licem Ogólnokształcące nr VIII w Opolu,
III miejsce Hanna Stochniałek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża gratuluje zwycięzcom.

Galeria: