Informacja o etapie okręgowym XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół ph „Młoda Krew Ratuje Życie”

[ Powrót do aktualności ]

Informacja o etapie okręgowym XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” (2018/2019) na Opolszczyźnie.

Celem konkursu było:

  • wzmocnienie działalności Młodzieżowych/Akademickich Klubów HDK PCK,
  • utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni,
  • zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi,
  • poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się
  • promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych,
  • integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.
Adresatami konkursu byli:
pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studenci uczelni wyższych.

Głównym organizatorem Turnieju był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża a współorganizatorem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

XVI edycja Turnieju trwała od 1 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

Patronat nad nią objęli:
Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP,
Adrian Czubak – Wojewoda Opolski,
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola,
Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty.

Startujące szkoły i uczelnie „konkurowały” w 3 wskaźnikach:
  • najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa,
  • wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły / studenta,
  • wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju (szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne) / ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej (uczelnie wyższe).
Do oceny końcowej przystąpiły 23 szkoły i 2 uczelnie.

Komisja okręgowa Turnieju pracowała w 3 osobowym składzie, pod kierownictwem Przewodniczącego Okręgowej Rady HDK PCK w Opolu.

Ogółem w XVI edycji Turnieju na Opolszczyźnie 2142 dawców oddało 1 438,521 l krwi,
(to o prawie 185 l więcej niż ed. XV).

Uroczyste podsumowanie tej edycji odbyło się 4 września b.r. w sali im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wzięli w nim udział, poza przedstawicielami startujących szkół i uczelni, goście:
Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP, Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przemysław Zych – Wiceprezydent Miasta Opola, Radosław Pierzga – asystent Wojewody Opolskiego, Kamil Goździk – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, Iwona Rajca-Biernacka – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz przedstawiciel sponsorów: Jolanta Labus – Kierownik działu Marketingu Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów.

Głos zabrały panie: Elwira Bury – Prezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK i Iwona Rajca-Biernacka – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz wszyscy obecni goście.

Wśród atrakcyjnych nagród dla zwycięskich szkół i uczelni, poza pięknymi pucharami, były: bony do sklepów komputerowych i księgarni (fundatorem było Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu i firma ATMOTERM S.A. w Opolu), głośniki multimedialne (fundatorem był Marszałek Województwa Opolskiego i firma NUTRICIA Zakłady produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu), zestawy naukowe (Prezydent Miasta Opola) i voucher’y do Parku Ewolucji Człowieka w Krasiejowie (od Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów).
Wszystkie placówki otrzymały dyplomy za udział.

Organizatorzy ogłosili rozpoczęcie kolejnej XVII ed. Turnieju w województwie opolskim.

Po zakończeniu części oficjalnej wykonano pamiątkowe zdjęcie i zaproszono na drobny poczęstunek w postaci smakowych kaw i herbat oraz ciasteczek.

Wyniki w poszczególnych kategoriach i wskaźnikach w załączonym pliku.

Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża


Galeria: