Młodzi ratownicy PCK na otmuchowskim zamku

[ Powrót do aktualności ]

W czwartek 16 maja w urokliwej scenerii otmuchowskiego zamku odbyły się XXII Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK. Tegoroczną imprezę z okazji 100-lecia PCK pod hasłem „Promujemy zdrowy styl życia" zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. W tej prozdrowotnej edukacyjnej rywalizacji wystartowało 10 drużyn ze szkół podstawowych z terenu Gminy Otmuchów, Gminy Paczków i Gminy Kamiennik.

Celem zawodów było m.in. podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Czteroosobowe zespoły pokonywały trasę, na której były umieszczone stacje z upozorowanymi sytuacjami zagrażającymi życiu. Do symulowanych zadań należały: resuscytacja krążeniowo-oddechowa na manekinie, krwotok z nosa, złamanie otwarte kończyny dolnej, omdlenie i uraz kręgosłupa.

Uczestnicy układali z puzzli znak czerwonokrzyski , wypełniali krzyżówki , rozwiązywali test zawierający 15 pytań : o PCK , z zakresu udzielania pierwszej pomocy i o Otmuchowie . Przeprowadzono również konkurencje indywidualne, za które medale otrzymali:

Gra w bule:
I m. Antonina Malinowska - ZSP w Mesznie,
II m. Zuzanna Łagocka – SP nr 2 w Otmuchowie ,
III m. Zuzanna Malinowska – ZSP w Mesznie

Rzuty lotkami do tarczy:
I m. Mateusz Wąsiak ,
II m. Alicja Patkowska – PSP nr 2 w Paczkowie,
III m. Paweł Szafarczyk – PSP nr 3 w Paczkowie.

Na stacjach sędziowali Instruktorzy Pierwszej Pomocy oraz członkowie drużyny PCK działającej przy ZS w Otmuchowie , pozorację przygotowali paczkowscy gimnazjaliści. Sędzią głównym zawodów była Marzena Zychowicz – Instruktor Pierwszej Pomocy PCK. Nagrody, dyplomy, podziękowania wręczał Sekretarz Miasta Artur Banasiak. Zostały zakupione z budżetu Powiatu Nyskiego oraz z dotacji Gminy Otmuchów otrzymanej na działalność w ramach pożytku publicznego.

Zwycięskie drużyny:
I m. - PSP nr 3 w Paczkowie
II m. – SP w Jarnołtowie
III m. - PSP nr 2 w Paczkowie

Kolejne miejsca zajęły zespoły ze szkół: ZSP w Trzeboszowicach, SP nr 1 w Otmuchowie, ZSP w Kałkowie, ZSP w Mesznie, SP nr 2 w Otmuchowie / Wójcice/, SP w Kamienniku, ZSP w Maciejowicach.
Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK wręczono Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża opiekunom SK PCK : Bożenie Burzyńskiej, Danucie Waligóra, Iwonie Wróblewskiej, Krzysztofowi Zielińskiemu.
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie składa podziękowania sponsorom, młodzieży czerwonokrzyskiej, opiekunom SK PCK , Dyrektorowi Domu Kultury „Zamek” za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

Galeria: